REEGLID


Läti Vabariigi seadusandlus nõuab, et veebipoe omanikul peavad olema kaupade kohaletoimetamise ja tagastamise eeskirjad, samuti taganemisõigus. Sellist kokkulepet nimetatakse kauglepinguks. (MK noteikumi).

KAUGLEPING

Selles veebipoes pakutavate toodete müüja SIA "KAZANOVA" ühelt poolt, edaspidi nimetatud Müüja, ja isik, kes teeb tellimuse, teiselt poolt, edaspidi nimetatud Ostja, sõlmivad järgmise Lepingu:

Müüja kohustub müüma ja tarnima Ostjale kaupu vastavalt Ostja tellimusele.

KOHTE TARNIMISE JA MAKSMISE KORD

Ostja tellib kauba läbi selle veebilehe, märkides tellitava kauba tüübi ja koguse. Ostjal on võimalus maksta kauba eest, kasutades veebipoe integreeritud maksevahendeid või tasudes müüja poolt koostatud ja ostjale e-posti teel saadetud arve. Arve koostatakse elektrooniliselt ja on kehtiv ilma allkirjata. Müüja tagab kauba kohaletoimetamise 2 päeva jooksul alates kauba eest tasumise kinnituse saamisest, kooskõlastades tarneaja ostjaga.

TAGANEMISÕIGUS

Ostjal on õigus tootest loobuda 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamise hetkest, saates müüjale sellest loobumiskirja. Loobumiskirja vormi saadab müüja ostjale e-posti teel pärast ostja taotlust.

Ostja kohustus on 7 päeva jooksul pärast loobumiskirja saatmist toode müüjale tagastada. Kõik kulud, mis tekivad seoses toote tagasi saatmisega müüjale, kannab ostja. Ostja ei saa loobumisõigust kasutada, kui:

  • tellitud kauba olemuse tõttu ei saa seda tagastada või see rikneb kiiresti või on kiiresti kasutatav;
  • tellitud kaubad on valmistatud otse ostjale vastavalt individuaalsele tellimusele;
  • ostja on avanud helisalvestise või videosalvestise või arvutiprogrammi pakendi.

Läti Vabariigi Tarbijakaitseseaduse paragrahv 12 lõige 6 sätestab, et "tarbija vastutab kauba kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest õigusest loobumise tähtaja jooksul". Müüja jätab endale õiguse keelduda ostjal õigusest loobumise õiguse kasutamisest või nõuda kompensatsiooni, kui kaup on kahjustatud, hooletult käsitletud või juhiseid eiratud, kui originaalpakend on kadunud või kui pakend on oluliselt kahjustatud.

ANDMETE TÖÖTLEMINE

Sisestades tellimuse vormistamiseks vajalikku teavet, kinnitab Ostja, et on tutvunud ja nõustub, et tema esitatud andmeid kasutatakse, et Müüja saaks vastu võtta Ostja tellimuse ja teostada kauba kohaletoimetamist vastavalt LV seadusandluse nõuetele. Teabe sisestamisel nõustub Ostja, et tema e-posti aadressile saadetakse teateid, mis on seotud Ostja tellimuse töötlemisega.

Ostukorv