REEGLID

Läti Vabariigi seadusandlus nõuab, et veebipoe omanikul peavad olema kaupade kohaletoimetamise ja tagastamise eeskirjad, samuti taganemisõigus. Sellist kokkulepet nimetatakse kauglepinguks. (MK noteikumi).

KAUGLEPING

Selles veebipoes pakutavate toodete müüja SIA "KAZANOVA" ühelt poolt, edaspidi nimetatud Müüja, ja isik, kes teeb tellimuse, teiselt poolt, edaspidi nimetatud Ostja, sõlmivad järgmise Lepingu:

Müüja kohustub müüma ja tarnima Ostjale kaupu vastavalt Ostja tellimusele.

KOHTE TARNIMISE JA MAKSMISE KORD

Ostja tellib kauba läbi selle veebilehe, märkides tellitava kauba tüübi ja koguse. Ostjal on võimalus maksta kauba eest, kasutades veebipoe integreeritud maksevahendeid või tasudes müüja poolt koostatud ja ostjale e-posti teel saadetud arve. Arve koostatakse elektrooniliselt ja on kehtiv ilma allkirjata. Müüja tagab tellimuse töötlemise 2 tööpäeva jooksul alates kauba eest tasumise laekumisest ja kauba tarnimise 3 tööpäeva jooksul, kusjuures tarneaeg lepitakse kokku Ostjaga.

TAGANEMISÕIGUS

Ostjal on õigus tootest loobuda 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamise hetkest, saates müüjale sellest loobumiskirja. Loobumiskirja vormi saadab müüja ostjale e-posti teel pärast ostja taotlust.

Ostja kohustus on 7 päeva jooksul pärast loobumiskirja saatmist toode müüjale tagastada. Kõik kulud, mis tekivad seoses toote tagasi saatmisega müüjale, kannab ostja. Ostja ei saa loobumisõigust kasutada, kui:

  • tellitud kauba olemuse tõttu ei saa seda tagastada või see rikneb kiiresti või on kiiresti kasutatav;
  • tellitud kaubad on valmistatud otse ostjale vastavalt individuaalsele tellimusele;
  • ostja on avanud helisalvestise või videosalvestise või arvutiprogrammi pakendi.

Läti Vabariigi Tarbijakaitseseaduse paragrahv 12 lõige 6 sätestab, et "tarbija vastutab kauba kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest õigusest loobumise tähtaja jooksul". Müüja jätab endale õiguse keelduda ostjal õigusest loobumise õiguse kasutamisest või nõuda kompensatsiooni, kui kaup on kahjustatud, hooletult käsitletud või juhiseid eiratud, kui originaalpakend on kadunud või kui pakend on oluliselt kahjustatud.

ANDMETE TÖÖTLEMINE

Sisestades tellimuse vormistamiseks vajalikku teavet, kinnitab Ostja, et on tutvunud ja nõustub, et tema esitatud andmeid kasutatakse, et Müüja saaks vastu võtta Ostja tellimuse ja teostada kauba kohaletoimetamist vastavalt LV seadusandluse nõuetele. Teabe sisestamisel nõustub Ostja, et tema e-posti aadressile saadetakse teateid, mis on seotud Ostja tellimuse töötlemisega.

Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA “KAZANOVA” no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs nodrošina pasūtījuma apstrādi 2 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci un preču piegādi 3 darba dienu laikā, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļanosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanuatteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.